Wróć do poprzedniej strony

dr hab.
Mirosław Nakonieczny
prof. UŚ
afiliacja naukowca w ramach UŚ
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczych » Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Dyscypliny i dziedziny naukowe
Nauki biologiczne
Biologia
Ekologia
Obszar badawczy
  • stres środowiskowy (zanieczyszczenie środowiska metalami) a procesy fizjologiczne i biochemiczne bezkręgowców, głównie owadów
  • zależność roślina żywicielska – roślinożerca
  • czynna ochrona gatunkowa bezkręgowców z wykorzystaniem metod fizjologii, biochemii i biologii molekularnej
  • problematyka rozwoju zrównoważonego
  • procesy fizjologiczne i biochemiczne przewodu pokarmowego owadów w warunkach stresu środowiskowego
  • fizjologia przewodu pokarmowego szkodników (Cameraria ohridella, Diabrotica virgifera)
  • roślinne hyperakumulatory metali a budowa i funkcje przewodu pokarmowego owadów
  • fizjologiczne i biochemiczne aspekty restytucji niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pienińskim Parku Narodowym
Adres e-mail
miroslaw.nakonieczny@us.edu.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: