Wróć do poprzedniej strony

dr hab.
Katarzyna Merkel
prof. UŚ
afiliacja naukowca w ramach UŚ
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych » Instytut Inżynierii Materiałowej
Dyscypliny i dziedziny naukowe
Inżynieria materiałowa
Obszar badawczy

Analiza właściwości fizycznych nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych w relacji do ich struktury, poprzez obserwację efektów orientacyjnych oraz dynamiki procesów molekularnych i kolektywnych, mająca na celu zrozumienie natury zjawisk
w nich występujących i docelowe zastosowanie ich w urządzeniach elektrooptycznych nowej generacji.

Adres e-mail
katarzyna.merkel@us.edu.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: