Wróć do poprzedniej strony

prof. dr hab.
Jolanta Tambor
afiliacja naukowca w ramach UŚ
Wydział Humanistyczny
Wydział Humanistyczny » Instytut Językoznawstwa
Dyscypliny i dziedziny naukowe
Językoznawstwo
Obszar badawczy
  • fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
  • fonetyka i gramatyka w nauczaniu cudzoziemców 
  • Śląsk – z różnych perspektyw: dialektologicznej, socjolingwistycznej, ale także socjologiczno-kulturowo-politycznej
  • glottodydaktyka
  • wielojęzyczność i wielokulturowość
Adres e-mail
jolanta.tambor@us.edu.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: