Wróć do poprzedniej strony

Zdjęcie krudy na stokach Prusowa w Beskidzie Żywieckim

czwartek, 26 stycznia 2023

Tytuł projektu badawczego
Rola współczesnych materiałów kartograficznych w weryfikacji treści map archiwalnych na potrzeby analiz zmian krajobrazu – przykład Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Dyscypliny i dziedziny naukowe

Fotogaleria
Załącznik Wielkość
Krudy (1).jpg 130.97 KB
Ekspert
dr
Michał Sobala
Wydział Nauk Przyrodniczych
Obszar badawczy
  • zastosowanie archiwalnych map i zdjęć lotniczych do odtwarzania zmian użytkowania ziemi, pokrycia terenu i krajobrazu,
  • wykorzystanie współczesnych materiałów kartograficznych do odtwarzania historycznego sposobu użytkowania ziemi i pokrycia terenu na śródleśnych polanach i halach,
  • detekcja antropogenicznych form terenu związanych z dawną działalnością rolniczą człowieka na podstawie lotniczego skaningu laserowego i kartowania terenowego,
  • rekonstrukcja historycznych sposobów użytkowania ziemi i pokrycia terenu na podstawie antropogenicznych form terenu,
  • czynniki warunkujące porzucanie gruntów i przebieg wtórnej sukcesji lasu na nieużytkowanych polanach i halach.
Adres e-mail
michal.sobala@us.edu.pl
Dyscypliny i dziedziny naukowe

Strony w dziale:

Strony w dziale: